Avís Legal i cookies

Avís Legal, politica de PRIVACITAT I cookies.

Dades generals

AVÍS LEGAL

1· Identificació 


El titular i responsable del lloc web www.ismoble.com és de la companyia ISMOBLE SL, amb domicili al carrer Dionís Puig 15, 08402 de Granollers ( Barcelona ), i NIF número B61772992 (d'ara endavant l'EMPRESA). 

2· Descripció de l'activitat i serveis prestats
L'oferiment de serveis que t'oferim a través del nostre web és de caràcter gratuït i lliurement revocable . Podràs conèixer els diferents serveis que prestem en aquesta web. Si vols contractar o informar-te més detalladament d'algun d'ells, preguem que et posis en contacte amb nosaltres. 

La utilització de l'Àrea Privat que oferim als nostres clients és igualment de caràcter gratuït i està subjecta a les condicions d'ús establertes en el present avís així com en el contracte de prestació de serveis que subscrigui entre el client i l'EMPRESA .  

T'informem que l'EMPRESA rebutja tota responsabilitat derivada de la mala utilització dels continguts i d'aquesta pàgina web, reservant-nos el dret a actualitzar-los, restringir-los o eliminar-los de manera transitòria o definitiva quan considerem oportú. 

Així mateix l'EMPRESA declina tota responsabilitat per qualsevol interrupció de la pàgina web que es pogués produir per l'actualització o millora de la mateixa o per causes alienes . 

3· Drets i obligacions de l'usuari
L'usuari es compromet a utilitzar els continguts d'aquesta web així com els serveis oferts en la mateixa, d'acord amb la llei, la moral i ordre públic . De la mateixa manera, l'usuari es compromet a introduir a la pàgina web únicament informació i continguts veraços, sent l'únic responsable dels mateixos .  

L'usuari no tindrà cap dret a reclamar indemnització de cap tipus (directa o indirecta) per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels productes i serveis a través de la pàgina web, ja s'hagin produït per causes pròpies o alienes.

4· Propietat intel·lectual i industrial
Els drets de propietat intel·lectual existents sobre aquesta pàgina web i/o els continguts i dissenys inclosos en la mateixa, així com les marques, noms comercials i dissenys industrials contingut en aquesta pàgina web, són de titularitat exclusiva de l'EMPRESA, estant protegits tots ells per la llei . 

Queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i/o posada a disposició del públic de tot o part de la pàgina web i/o els seus continguts i dissenys, marques, noms comercials i dissenys industrials, sense la prèvia autorització expressa del seu legítim titular. 

5· Tractament de les dades personals
Et garantim que el tractament de les dades personals dels usuaris que es registrin o que contactin amb nosaltres a través de la pàgina web, es realitzarà de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de caràcter personal, la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, així com en la "POLÍTICA dE PRIVACITAT". 

6· Limitació de la responsabilitat
No ens podem responsabilitzar del mal ús que es faci de les aplicacions o dels continguts de la pàgina web, recaient únicament la responsabilitat en aquell usuari que hagi realitzat el mal ús. 

Així mateix, no assumim cap responsabilitat per la informació continguda a la pàgina web de tercers als quals pugui accedir mitjançant enllaços (links) des de la nostra pàgina web, o per la formació continguda en pàgines web de tercers vinculades d'alguna manera a aquesta pàgina web . 

Col·laborarem si és requerit per ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d'aquells usos que violin la llei.

7· Enllaços (links)
Queda prohibida la inclusió de continguts o prestació de serveis en pàgines web de tercers que poguessin suposar un perjudici per a la imatge de la nostra web, reservant-nos el dret a prohibir, limitar, o exigir la cancel·lació dels enllaços (links) realitzats a les seves pàgines web, quan així ho estimem convenient, mitjançant simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que sota cap concepte estem obligats a abonar cap tipus de compensació per aquest motiu.

 8· Legislació i jurisdicció aplicables

Per a qualsevol qüestió o divergència que pogués sorgir sobre aquests continguts, activitats, productes i serveis de la nostra web entre el titular de la mateixa i els usuaris i/o tercers, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten expressament a la aplicació de la legislació Espanyola, sent competents igualment els Tribunals Espanyols, amb submissió expressa a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona, llevat que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur o legislació diferent.


POLITICA DE PRIVACITAT

1· Responsable 


El responsable del tractament de les teves dades personals és ISMOBLE SL, amb domicili al carrer Dionís Puig 15, 08402 de Granollers ( Barcelona ), i NIF número B61772992 (d'ara endavant l'EMPRESA). 

2· Delegat/da de protecció de dades
Pots contactar-hi a través de l'adreça postal de ISMOBLE, o a través del correu electrònic rgpd@ismoble.com. 

3· Com és que disposem de les teves dades de caràcter personal?
Hem obtingut les teves dades de caràcter personal a través de les relacions prèvies que has mantingut amb ISMOBLE, o per les relacions comercials que tens ara amb l’empresa: pot ser que en siguis client, t'hagis registrat com usuari a www.ismoble.com, o ens sol·licitessis informació sobre els nostres productes.

4· Quines dades personals tractem?
Les dades personals que tractem són:

- Nom i cognoms
- Correu electrònic
- Telèfon de contacte

Si a més a més ets client, adicionalment tractem:

- DNI
- Compte corrent
- Adreça postal

5· Amb quin objectiu tractem les teves dades personals?
Per poder complir amb la nostra missió de contacate comercial i difusió comercial dels nostres productes de mobiliari i complements de disseny, tractem les dades dels nostres subscriptors i usuaris amb aquestes finalitats:

- Enviar informació sobre les activitats, comandes, notícies i promocions de ISMOBLE via SMS, telèfon, correu postal o electrònic.
- En cas que siguis client/a, que puguis rebre a l'adreça postal indicada les nostres notificacions.

Si t’oposes a rebre aquests tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, pots enviar un correu electrònic a l’adreça de la Delegada o del Delegat de Protecció de Dades (rgpd@ismoble.com) o bé dirigir-li una sol·licitud a la nostra adreça postal.

6· Transmissió de dades a tercers
En el cas de subscriptors/es als butlletins de notícies, cedim les teves dades a una tercera empresa per a les operacions i gestions d'enviament, subscripció, actualització i rebocació.

ISMOBLE només cedirà les dades a proveïdors que precisin accedir a aquestes per la prestació de serveis que ISMOBLE els hagi contractat, i amb qui ISMOBLE té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals exigits per la normativa de protecció de la privacitat.

 7· Transferències internacionals de dades
ISMOBLE no realitza cap transferència internacional de dades a països que no disposen d'una normativa equivalent a l'europea.

8· Per què podem tractar les teves dades?
El tractament de les teves dades personals com a client dels nostres productes perquè és deriva de les obligacions logístiques de l’esmentada relació. El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats o iniciatives de ISMOBLE similars a les que ja has participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

9· Termini
Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb ISMBOLE i, després de finalitzada la relació per la raó que sigui, durant els terminis de prescripció legal que siguin d’aplicació (actualment 6 anys per normativa comptable i, si s'escau, 10 anys segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals). Acabats els esmentats terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades.

10· Quins són els teus drets en relació a les dades?
Pots accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podràs sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les teves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

Podràs revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a rgpd@ismoble.com.

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació:

- Al nostre Delegat o Delegada de Protecció de Dades, a través de les adreces postal o electrònica indicades.
- Davant de la Agencia Española de Protección de Datos, tant a la seu electrònica com per correu postal.POLÍTICA DE COOKIES

Definición y función de las galletas


¿Qué son las galletas? Una galleta es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las galletas permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.

¿Qué tipos de galletas utiliza esta página web?


Asimismo es posible que al visitar alguna página web o al abrir algún email donde se publique algún anuncio o alguna promoción sobre nuestros productos o servicios se instale en tu navegador alguna galleta que nos sirve para mostrarte posteriormente publicidad relacionada con la búsqueda que hayas realizado, desarrollar un control de nuestros anuncios en relación, por ejemplo, con el número de veces que son vistos, donde aparecen, a qué hora se ven, etc.

Revocación y eliminación de galletas


Usted puede permitir, bloquear o eliminar las galletas instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador, en caso que no permita la instalación de galletas en su navegador es posible que no pueda acceder a alguna de las secciones de nuestra web. Para más información sobre como bloquear el uso de la galletas puedes hacerlo a través del Navegador.

Terceros prestadores de servicios
En concreto los terceros prestadores de servicios con los que hemos contratado algún servicio para el que es necesaria la utilización de galletas son:

Nombre del proveedor

Finalidad de la galleta

Si desea más información sobre el uso de las galletas de este tercero

Google Analytics

(i) hacer un seguimiento de tu uso del sitio web, (ii) recopilar informes de la actividad del mismo, (iii) prestar otros servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet

https://www.google.com/analytics/